Asiakasrekisteriseloste

Luotu 15.5.2023
Viimeksi muokattu 27.6.2023


Rekisterinpitäjä
Parturikampaamo BOHO (y-tunnnus 2782752-6)
Maariankatu 1, 20100 Turku

Yhteystiedot
Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä pyydämme olemaan ensisijaisesti yhteydessä yrityksemme tietosuojavastaavaan jonka tavoitat osoitteesta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperiaatteet
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yrityksemme asiakassuhteiden hoitaminen sekä palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, myynti, markkinointi, hallinnointi ja kehittäminen. Käsittelemme henkilötietoja myös mahdollisten lakisääteisten ja viranomaismääräyksiin liittyvien velvollisuuksiemme täyttämiseksi sekä tilastointitarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yrityksemme ja asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöönpano ja yrityksemme oikeutettujen etujen toteuttaminen (esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyiden toteuttamisen ja palveluiden kehittämisen osalta). Asiakastyytyväisyyskyselyiden osalta yksittäiset henkilöt tai yritykset eivät ole tunnistettavissa. Yrityksemme voi tarvittaessa käsitellä henkilötietoja mahdollisiin lakisääteisten ja viranomaismääräyksiin ja -ohjeisiin liittyvien velvollisuuksiemme täyttämiseksi esimerkiksi asiakkaan tuntemiseen liittyen.

Rekisteröityjen ryhmät
• Henkilöasiakkaat
  - Koko nimi
  - Puhelinnumero
  - Sähköpostiosoite
  - Katuosoite
  - Postinumero
  - Postitoimipaikka
• Henkilöt, joiden osalta henkilötietojen käsittely liittyy rekisterinpitäjälle asetettuun lakisääteiseen velvoitteeseen

Tietojen luovuttaminen
Yrityksemme luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneille ja viranomaisille, pääsääntöisesti seuraaville:
• Yhteistyökumppanit
  - Laskutukseen liittyvät tiedot
• Viranomaiset

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Yrityksemme säilyttää ja käsittelee henkilötietoja pääsääntöisesti EU- ja ETA-alueella. Mikäli tietoja siirretään EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle maihin, joiden osalta Euroopan komissio ei ole antanut päätöstä tietosuojan riittävästä tasosta, yrityksemme huolehtii tietosuojasta esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttämällä. Siirrettyjä tietoja käsitellään ainoastaan Parturikampaamo BOHOn lukuun.

Henkilötietojen säilytysaika
• Pääsääntöisesti yrityksemme säilyttää asiakkaan tietoja asiakassuhteen ajan ja enintään viisi (5) vuotta viimeisimmän sopimuksen päättymisestä tai viimeisen toimenpiteen suorittamisesta, mikäli erillistä sopimusta ei ole luotu
• Asiakastyytyväisyyskyselyiden tietoja säilytämme viisi (5) vuotta
• Verotukseen, kirjanpitoon ja raportointivelvollisuuksiin liittyviä tietoja säilytämme kuusi (6) vuotta kunkin verovuoden päättymisestä

Profilointi
Profiloinnilla tarkoitetaan automaattisesti tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä, johon liittyy esimerkiksi henkilön kiinnostuksen kohteiden tai käyttäytymisen arviointia tai ennakointia. Yrityksemme käyttää profilointia tarjotaksemme asiakkaillemme yksilöllisempää palvelua ja kullekin asiakkaalle parhaiten sopivia tuotteita ja palveluita.

Profilointiin yrityksemme käyttää asiakassuhteeseen ja mahdollisiin sopimuksiin liittyviä tietoja (esimerkiksi tietoja asiakkaan valitsemista tuotteista ja palveluista), yhteistyökumppaneiltamme ja julkisista rekistereistä saatuja tietoja sekä tietoja asiakkaan itse ilmoittamista kiinnostuksen kohteista. Yrityksemme toteuttamaan profilointiin ei liity automaattista päätöksentekoa.

Rekisteröityjen oikeudet
Sinulla on oikeus saada pääsy Parturikampaamo BOHO:n käsittelemiin henkilötietoihisi, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tehdä valitus valitusviranomaiselle sekä edellytysten täyttyessä oikeus tietojen poistamiseen, oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot muualle. Oikeuksistasi ja niiden käyttämisestä voit halutessasi lukea lisää yrityksemme tietosuojaselosteesta.

 

 

 

© 2023 Parturi-kampaamo Boho