Markkinointirekisteriseloste

Luotu 10.6.2023
Viimeksi muokattu 27.6.2023

 

Rekisterinpitäjä

Parturikampaamo BOHO (y-tunnnus 2782752-6)
Maariankatu 1, 20100 Turku

Yhteystiedot

Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä pyydämme olemaan ensisijaisesti yhteydessä yrityksemme tietosuojavastaavaan jonka tavoitat osoitteesta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yrityksemme palveluiden ja tuotteiden markkinointi, yrityksemme verkkosivuston ja -palveluiden kehitys sekä mahdollisten yhteistyökumppaiden tuotteiden ja palveluiden markkinointi. Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat lakisääteiset velvoitteet, rekisteröidyn suostumus (esim. sähköpostimarkkinointilupa, tekstiviestimarkkinointilupa) ja rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttaminen. Oikeutettuina etuina ovat yrityksemme palveluiden ja tuotteiden markkinointi sekä verkkosivuston ja -palveluiden kehitys.

Rekisteröityjen ryhmät

• Nykyiset asiakkaat
• Potentiaaliset asiakkaat
• Entiset asiakkaat (rekisteröidyn suostumuksen sen salliessa)
• Verkkosivuston kävijät

Henkilötietoryhmät

Käsittelemämme tiedot riippuvat siitä, mihin henkilö- tai asiakasryhmään kuulut.

• Henkilöiden perustiedot
  - Nimi, yhteystiedot, ilmoitetut kiinnostuksen kohteet, asiakkuuteen liittyvät tiedot
• Yhteydenottotiedot
  - Viestit sähköpostitse
  - Viestit puhelimitse
  - Viestit verkkosivuston kautta
• Verkkosivuston kävijöiden tiedot
  - Yksilöintitunniste (kuten IP-osoite tai eväste) ja analytiikkatiedot, esimerkiksi sivuilla käytetty aika

Tietojen luovuttaminen

Luovutamme henkilötietoja pääsääntöisesti seuraaville vastaanottajaryhmille:
• Yhteistyökumppanit
• Lakisääteisestä velvoitetta koskevat tahot

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yrityksemme säilyttää ja käsittelee henkilötietoja pääsääntöisesti EU- ja ETA-alueella. Mikäli tietoja siirretään EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle maihin, joiden osalta Euroopan komissio ei ole antanut päätöstä tietosuojan riittävästä tasosta, yrityksemme huolehtii tietosuojasta esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttämällä. Siirrettyjä tietoja käsitellään ainoastaan Parturikampaamo BOHOn lukuun.

Henkilötietojen säilytysaika

Tarjouksen saaneiden henkilöiden tietoja yrityksemme säilyttää viisi (5) vuotta tarjouksesta. Muiden potentiaalisten asiakkaiden tietoja yrityksemme myös säilyttää enintään viiden (5) vuoden ajan. Kampanjatietoja (kuten kohderyhmäpoimintoja) säilytämme enintään kaksi (2) vuotta. Yrityksemme verkkosivuston kävijöiden tietoja säilytetään kahden (2) vuoden ajan.

Profilointi

Profiloinnilla tarkoitetaan automaattisesti tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä, johon liittyy esimerkiksi henkilön kiinnostuksen kohteiden tai käyttäytymisen arviointia tai ennakointia. Yrityksemme käyttää profilointia tarjotaksemme asiakkaillemme yksilöllisempää palvelua ja kullekin asiakkaalle parhaiten sopivia palveluita ja tuotteita.

Profilointiin yrityksemme käyttää asiakassuhteeseen ja mahdollisiin sopimuksiin liittyviä tietoja (esimerkiksi tietoja asiakkaan valitsemista tuotteista ja palveluista), yhteistyökumppaneiltamme ja julkisista rekistereistä saatuja tietoja sekä tietoja asiakkaan itse ilmoittamista kiinnostuksen kohteista. Yrityksemme toteuttamaan profilointiin ei liity automaattista päätöksentekoa.

Evästeet (eng. cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat yrityksemme verkkosivustossa käynnin yhteydessä vierailijan tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen. Verkkosivustossa evästeitä käytetään muistamaan vierailijan tekemiä valintoja sivulta toiselle siirryttäessä. Evästeiden avulla voimme lisäksi yksilöidä ja esimerkiksi tilastoida yrityksemme verkkosivustossa vierailevat kävijät. Evästeitä on lisäksi mahdollista käyttää markkinoinnin kohdentamiseen, josta tiedotamme erikseen, mikäli yrityksenä tätä toteutamme. Yrityksemme verkkosivustossa käytämme istuntokohtaisia ja pysyviä evästeitä.

Rekisteröityjen oikeudet

Sinulla on oikeus saada pääsy Parturikampaamo BOHOn käsittelemiin henkilötietoihisi, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tehdä valitus valitusviranomaiselle sekä edellytysten täyttyessä oikeus tietojen poistamiseen, oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot muualle. Oikeuksistasi ja niiden käyttämisestä voit halutessasi lukea lisää yrityksemme tietosuojaselosteesta.

 

© 2023 Parturi-kampaamo Boho